Θρύλοι, Α' Τόμος
Θρύλοι, B' Τόμος
Περιπλανώμενος Ιππότης
Παιχνίδι του Στέμματος
Σύγκρουση Βασιλέων
Θύελλα απο Ατσάλι, Α' Τόμος
Θύελλα απο Ατσάλι, Β' Τόμος
Βορά Ορνίων
Ο Χορός των Δράκων, Τόμος Α'
Ο Χορός των Δράκων, Τόμος Β'